طراحی برند بوک
شما حاضرید از برندی که هیچ نشان مشخصی ندارد خرید کنید؟ساخت لوگو نه تنها توجه و نگاه مخاطب را به خود جذب می‌کنند بلکه به دلیل نمایش هویت برند، بر واقعی و قابل اعتماد بودن مهر تاییدی می‌گذارند. بنابراین مشتریان به حقیقی بودن برندتان اعتماد خواهند کرد.

لوگو شما به مشتریان نشان می دهد که شما چه کاری انجام می دهید، چه کسی هستید و به چه
چیزی اهمیت می دهید. اینها مسئولیت های بسیاری هستند که همه برگردن یک تصویر کوچک افتاده اند.


شروع گفت و گو با ما